TřeboňskoRybník Rožmberk

 
 
Statek Hamr kousek od Rožmberka

  Rybník Vítek, občerstvení na Pergole


 

Historie Třeboně

Kronika tohoto města se začala psát už na počátku 12. století, kdy na jedné z obchodních cest vznikla malá osada. Kolem roku 1300 se začalo zvedat vysoké opevnění a vodní příkopy okolo tehdy již malého městečka. V roce 1366 se vlastníky Třeboně, tehdy nazývané Wittingau, stali bratři z Rožmberka, díky nimž město neuvěřitelně rozkvetlo - byl postaven klášter a dokončeno opevnění a příkop. Díky bažinatému okolí se stala Třeboň téměř nedobytnou a přežila i několik útoků během Husitských válek.

Další velký rozmach byl dosažen v 16. a na počátku 17. století za vlády posledních dvou Rožmberků, bratrů Viléma a Petra Voka a Jakuba Krčína z Jelčan.

Velkou ztrátu prodělala Třeboň za období třicetileté války. Roku 1660 se stali novými vlastníky Swarzenbergové.
Třeboň se jen pomalu zotavovala z válečných ran a zaostávala i po zemědělské stránce.
V polovině 19. století se Třeboň stala okresním městem. Za první světové války byl majetek Swarzenbergů kvůli pozemkové reformě 'zabaven' a připadl státu. Druhá světová válka si také vyžádala své oběti. Po válce se rozšiřuje první větší průmysl, zejména zemědělská velkovýroba a oděvní závod. Roku 1960 město obdrželo lázeňský statut.
 

Výlet

Rakousko Schrems
Navštivte naučné stezky hned za hranicemi u městečka Schrems, vystoupejte nebeskými schody až
nad koruny stromů, zajímavá močálová oblast, tabule s informacemi jsou popsány i  českém jazyce.
Doporučujeme vyzkoušet i přírodní koupaliště.

 

Zwettl
Zajímavý výlet - Klášter Zwettl s prohlídkou dosud fungujícího kláštera, překrásná knihovna se vzácnými rukopisy a mnoho dalších zajímavostí

Go to top